topbella

Wednesday, 14 November 2012

Soalan Ramalan Pendidikan Islam SPM 2012 - Perkahwinan

Salam para pelajar dihormati Allah SWT,

Para pelajar perlu menguasai secara mendalam hal istilah 
berikut:

1. Wali nikah; Orang yang berkuasa menikahkan mana-mana 
perempuan.Wali nikah terbahagi kepada dua bahagian:
 i. Wali Hakim: orang yang diberi kuasa oleh pemerintah untuk 
menikahkan perempuan
 ii. Wali Nasab. Wali Nasab pula terbahagi kepada dua:

A. Wali Mujbir  (khas kepada bapa dan datuk: berkuasa 
menikahkan perempuan tanpa persetujuan)
B. Wali bukan Mujbir (Nasab selain bapa dan datuk: 
Tiada kuasa penuh menikahkan melainkan 
persetujuan perempuan)

0 comments:

Post a Comment

About Me

 
Ustazah Puspa© Diseñado por: Compartidisimo