topbella

Nota

SPM

Tingkatan 4
 • Kefahaman Ayat Al Quran
 • Kefahaman Hadis
 • Aqidah
           Dosa besar
 • Ibadah
           Ibadat Haji

 • Sirah / Tamaddun Islam
 • Akhlaq Islamiah


Tingkatan 5
 • Kefahaman Ayat Al Quran
 • Kefahaman Hadis
 • Aqidah
              Ahli Sunnah Wal Jamaah
 • Ibadah
 • Sirah / Tamaddun Islam
 • Akhlaq Islamiah

PMR

Tingkatan 1
 • Kefahaman Ayat Al Quran
 • Kefahaman Hadis
 • Aqidah
 • Ibadah
 • Sirah / Tamaddun Islam
 • Akhlaq Islamiah

Tingkatan  2
 • Kefahaman Ayat Al Quran
 • Kefahaman Hadis
 • Aqidah
 • Ibadah
 • Sirah / Tamaddun Islam
 • Akhlaq Islamiah

Tingkatan  3
 • Kefahaman Ayat Al Quran
 • Kefahaman Hadis
 • Aqidah
 • Ibadah
 • Sirah / Tamaddun Islam
 • Akhlaq Islamiah


About Me

 
Ustazah Puspa© Diseñado por: Compartidisimo