topbella

Saturday, 27 April 2013

Matlamat Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman, berketrampilan, beramal soleh, beradab dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan al-Sunah sebagai hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbang kepada tamadun bangsa dan negara.

0 comments:

Post a Comment

About Me

 
Ustazah Puspa© Diseñado por: Compartidisimo